Zasady

Wszelkie materiały zamieszczone na stronie pochodzą z kolekcji autora strony, lub są efektem jego prac i/lub są zapożyczone – podlegają prawu własności intelektualnej.

W celu wykorzystania proszę pamiętać o stosownych adnotacjach i zachowaniu integralności zapożyczonych materiałów. W sytuacjach szczególnych proszę o kontakt.

Wszelkie materiały zapożyczone zawierają stosowną zawartość/opis która nie podlega modyfikacji i są własnością tylko i wyłącznie ich twórców. Wspomniane materiały są ogólnie dostępne.

Wszelkie materiały objęte stosownymi licencjami, posiadam wyłącznie na podstawie zgody twórcy.